IVOSIS İLE ÇELİĞE HÜKMEDİN

Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
ivosis çelik, ihtiyacınız olan enerji ürünlerini ve en iyi çözümlerini sizler için oluşturmaktadır.

Şebeke bağlantılı sistemlerde tüketicinin enerji ihtiyacı panellerin ürettiği elektrik enerjisinden karşılanır. Üretimin tüketimi karşılayamadığı veya tüketimin üretimi karşılamadığı durumlarda ise çift yönlü sayaç sayesinde şebekeden enerji alışverişi sağlanır. 

Üretilen enerjinin tüketimi geçtiği durumlarda üretim fazlası enerji devletin alım garantisi ile şebekeye verilir. Bu sayede üretilen enerjiden gelir elde edilebilir.

Şebeke bağlantılı sistemlerde tüketicinin enerji ihtiyacı panellerin ürettiği elektrik enerjisinden karşılanır. Üretimin tüketimi karşılayamadığı veya tüketimin üretimi karşılamadığı durumlarda ise çift yönlü sayaç sayesinde şebekeden enerji alışverişi sağlanır. 

Üretilen enerjinin tüketimi geçtiği durumlarda üretim fazlası enerji devletin alım garantisi ile şebekeye verilir. Bu sayede üretilen enerjiden gelir elde edilebilir.

Şebeke bağlantılı sistemlerde tüketicinin enerji ihtiyacı panellerin ürettiği elektrik enerjisinden karşılanır. Üretimin tüketimi karşılayamadığı veya tüketimin üretimi karşılamadığı durumlarda ise çift yönlü sayaç sayesinde şebekeden enerji alışverişi sağlanır. 

Üretilen enerjinin tüketimi geçtiği durumlarda üretim fazlası enerji devletin alım garantisi ile şebekeye verilir. Bu sayede üretilen enerjiden gelir elde edilebilir.

GES Çatı Çelik Konstrüksiyon

Bu sistemler elektrik enerjisinin bulunmadığı ya da tesis maliyetinin yüksek olduğu koşullarda enerji ihtiyacını şebekeden bağımsız bir şekilde fotovoltaik paneller ile karşılayan sistemlerdir. Fotovoltaik paneller ile üretilen elektrik enerjisi akülerde depolanır ve ihtiyaç duyulduğu an depolanan elektrik enerjisi sistemde kullanılabilir. 

Şebekeden bağımsız sistemlerin en önemli avantajı yerleşim birimlerinden uzak, şebeke elektriğinin bulunmadığı bölgelerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamasıdır. 

Dizel jeneratör gibi alternatif enerji üretim sistemlerine göre daha verimlidir ve bakım maliyeti daha düşüktür.

Şebeke bağlantılı sistemlerde tüketicinin enerji ihtiyacı panellerin ürettiği elektrik enerjisinden karşılanır. Üretimin tüketimi karşılayamadığı veya tüketimin üretimi karşılamadığı durumlarda ise çift yönlü sayaç sayesinde şebekeden enerji alışverişi sağlanır. 

Üretilen enerjinin tüketimi geçtiği durumlarda üretim fazlası enerji devletin alım garantisi ile şebekeye verilir. Bu sayede üretilen enerjiden gelir elde edilebilir.

Fizibilite sürecinin ardından ulusal ve uluslararası standartları göz önüne alarak alanında uzman mühendislerimizle projelendirme hizmeti sunmaktayız. Santralin kurulacağı alanın en optimum koşullarda üretim yapılmasını farklı teknik parametrelerden yararlanarak oluşturuyoruz. 

Yapacağımız ölçümler ve uygulamalar dahilinde iş programımızı oluşturarak yatırımcımıza en kısa sürede amortisman bedelinin dönüşünü sağlıyoruz.

Kamu kurumlarının, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının belirli periyotlarla hazırlamak zorunda oldukları Stratejik Planlama ve her türlü yatırım öncesi gerekli olan Fizibilite Raporlarının hazırlanması konusunda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır. 

Bu konuda paydaşlarınızla fikir-alışverişinde bulunarak yatırımını planladığınız GES santralinizin fizibilite raporunu bölgenin güneşlenme süresi, ışınım değerleri, gölgelenme analizi, eğimi, ulaşım durumu, EDAŞ tarafından şart koşulacak ekstra teçhizat, şebekeye olan uzaklığı gibi kriterleri dikkate alarak sizler için en gerçekçi ve ulaşılabilir planı hazırlayarak en uygun hizmeti veriyoruz.

Kamu kurumlarının, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının belirli periyotlarla hazırlamak zorunda oldukları Stratejik Planlama ve her türlü yatırım öncesi gerekli olan Fizibilite Raporlarının hazırlanması konusunda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır. 

Bu konuda paydaşlarınızla fikir-alışverişinde bulunarak yatırımını planladığınız GES santralinizin fizibilite raporunu bölgenin güneşlenme süresi, ışınım değerleri, gölgelenme analizi, eğimi, ulaşım durumu, EDAŞ tarafından şart koşulacak ekstra teçhizat, şebekeye olan uzaklığı gibi kriterleri dikkate alarak sizler için en gerçekçi ve ulaşılabilir planı hazırlayarak en uygun hizmeti veriyoruz.